Quá trình hình thành và phát triển của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
A+ | A | A-
Ngày đăng: 21/09/2020

 

13/11/2007
Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (DISED) được thành lập dựa trên
Quyết định Số 8994/QĐ-UBND vào ngày 13/11/2007 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng  
 
01/01/2008
DISED chính thức đi vào hoạt động 
 
02/01/2009
Thành lập 04 Phòng bao gồm :
Văn phòng,
Phòng Nghiên cứu Kinh tế,
Phòng Nghiên cứu Xã hội Nhân văn & Môi trường,
Phòng Quản lý Khoa học, Hợp tác và Đào tạo. 
 
09/12/2009
Thành lập Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, trực thuộc DISED,
xuất bản 06 ấn bản/năm 
 
06/2010
Thành lập Phòng Nghiên cứu Cơ chế Chính sách 
 
01/11/2011
Thành lập Trung tâm Tư vấn Nghiên cứu Phát triển Miền Trung;
Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng xuất bản gấp đôi lên 12 ấn bản/năm 
 
11/04/2012
Thành lập Phòng Nghiên cứu Xã hội Nhân văn và Phòng Nghiên cứu Đô thị
trên cơ sở tách từ Phòng Nghiên cứu Xã hội Nhân văn & Môi trường
 
03/03/2014
Ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với KIET
 
01/04/2014
Ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Viện Seoul
 
13/05/2014
- Đổi tên Phòng Quản lý Khoa học, Hợp tác & Đào tạo thành Phòng Quản lý
Khoa học trực thuộc DISED 
 
- Thành lập Phòng Hợp tác và Quản lý Dự án quốc tế
  
14/05/2014
Thành lập Trung tâm Tư vấn Hợp tác Đào tạo và Chuyển giao công nghệ  
08/6/2020
Đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng. Trong đó,
xác định Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp khoa học
và công nghệ độc lập hoạt động  theo  Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của
Chính phủ quy định  cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học  và công nghệ công lập.
 
17/8/2020
Thành lập 03 phòng mới trên cơ sở hợp nhất các phòng, bao gồm:
- Phòng Nghiên cứu Kinh tế trên cơ sở hợp nhất Phòng Nghiên cứu Kinh tế 
và Phòng Nghiên cứu Cơ chế chính sách
 
- Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trên cơ sở hợp nhất Phòng
 Quản lý khoa học và Phòng Hợp tác và Phát triển dự án quốc tế
 
- Phòng Nghiên cứu Xã hội, Môi trường và Đô Thị trên cơ sở hợp nhất Phòng Nghiên cứu
Xã hội – Nhân văn và Phòng Nghiên cứu Đô thị./.
 
P.QLKHHT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 228,232 Hôm qua: 278 - Hôm nay: 110 Tuần này: 1,682 - Tuần trước: 110 Tháng này: 22,450 - Tháng trước: 25,396 Online: 62

Chùm ảnh sự kiện