Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
A+ | A | A-
Ngày đăng: 18/01/2022
       Chiều ngày 18/01/2022, Chi bộ Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021và triển khai nhiệm vụ năm 2022.


Hội nghị tổng kết

       Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Huy Hòa – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng đã báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 của Chi bộ Viện. Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là hoàn thành tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm do UBND thành phố giao trong năm 2021. Ngoài ra, Viện đã hoàn thành tốt một số nhiệm vụ nổi bật của lãnh đạo thành phố giao như tổ chức Kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương, xây dựng Đề án Xây dựng thành phố Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực… Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Viện chủ động triển khai các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của cấp trên; vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo Nghị quyết đề ra (02/1 đảng viên). Thực hiện nghiêm chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định. Trong năm, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên về việc thực hiện các qui định của Đảng và Nhà nước trong việc sử dụng mạng xã hội và kỷ luật phát ngôn; kết quả là chưa đến mức xử lý vi phạm. Chi bộ tiến hành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 02 đảng viên đảm bảo Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối và Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; trong năm, không tiếp nhận đơn thư, tố cáo và không giải quyết đơn thư tố cáo.
Tại Hội nghị, Chi bộ đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, biện pháp khắc phục và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, cụ thể:
       - Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là 03 nhiệm vụ trọng tâm do UBND thành phố giao năm 2022. Lãnh đạo, chỉ đạo phát động phong trào thi đua trong toàn thể Viện nhằm chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Viện.
       - Tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tránh việc cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động có tư tưởng đưa thông tin lên mạng xã hội, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, quản lý đảng viên tham gia mạng xã hội;
       - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”” gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hằng năm về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
       - Thực hiện nghiêm các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì chế độ sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 05/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, gắn với chủ đề năm 2022 của Đảng bộ Khối “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.
       - Quan tâm công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.
       - Thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK và Chương trình số 14-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát”, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 06/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng”
       - Lãnh đạo công đoàn tổ chức thành công đại hội hết nhiệm kỳ trong năm 2022.
       Tại Hội nghị, Chi bộ đã tiến hành khen thưởng 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

P.QLKH-HTQT


Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 249,618 Hôm qua: 120 - Hôm nay: 82 Tuần này: 1,028 - Tuần trước: 382 Tháng này: 37,311 - Tháng trước: 19,657 Online: 13

Chùm ảnh sự kiện