QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011- 2020
A+ | A | A-
Ngày đăng: 28/09/2020

Năm hoàn thành: 2011

Mục tiêu quy hoạch:
 
- Quy hoạch sẽ đánh giá thực trạng phát triển nhân lực và phân tích, làm rõ những điều kiện phát triển nhân lực của Tỉnh, rút ra những thành tựu, hạn chế, thời cơ và thách thức; 
- Dự báo cung cầu, xác định phương hướng, mục tiêu phát triển nhân lực của Tỉnh đến năm 2020 và đề xuất hệ thống các giải pháp đồng bộ, khả thi để phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 có số lượng và cơ cấu hợp lý, có trình độ và kỹ năng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng CNH-HĐH, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của nhân lực trong tỉnh, đưa nhân lực trở thành lợi thế của địa phương trong phát triển và hội nhập quốc tế.
 
Nội dung quy hoạch:
 
PHẦN 1: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH KON TUM
I. Khái quát về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội
II. Thực trạng nhân lực về số lượng
III. Thực trạng nhân lực về chất lượng
IV. Thực trạng đào tạo nhân lực trên địa bàn tỉnh Kon Tum
V. Thực trạng sử dụng nhân lực
VI. Đánh giá tổng quan những mặt mạnh, hạn chế, thách thức và thời cơ đối với phát triển nhân lực của tỉnh Kon Tum
PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011-2020
I. Những nhân tố tác động đến phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020
II. Phương hướng phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020
PHẦN 3: NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011-2020
I. Dự báo nhu cầu vốn và giải pháp huy động vốn cho phát triển nhân lực
II. Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nhân lực
III. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách và công cụ khuyến khích và thúc đẩy phát triển nhân lực
IV. Mở rộng, tăng cường sự phối hợp và hợp tác để phát triển nhân lực
PHẦN 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
 
P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 118,821 Hôm qua: 171 - Hôm nay: 130 Tuần này: 987 - Tuần trước: 450 Tháng này: 6,583 - Tháng trước: 5,125 Online: 12

Chùm ảnh sự kiện