NGHIÊN CỨU TỔNG QUÁT NGHÈO ĐA CHIỀU Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO ĐA CHIỀU
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/09/2020
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Phú Thái
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
 
Mục tiêu nghiên cứu
 
- Xác định chiều, chỉ số/ngưỡng nghèo và xây dựng phương pháp tính toán nghèo đa chiều của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025
- Đánh giá thực trạng nghèo đa chiều trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo chiều, chỉ số/ngưỡng nghèo và phương pháp tính toán đã xác định.
- Đề xuất các giải pháp giảm nghèo đa chiều trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 
Nội dung nghiên cứu
 
Nội dung 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nghèo đa chiều
Nội dung 2: Thực trạng nghèo, đánh giá nghèo đa chiều và chủ trương chính sách giảm nghèo của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua
Nội dung 3: Phương pháp tiếp cận và bộ công cụ đánh giá nghèo đa chiều của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025
Nội dung 4: Kết quả nghèo đa chiều theo phương pháp tiếp cận đã xác định
Nội dung 5: Đề xuất giải pháp giảm nghèo đa chiều
 
P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 107,620 Hôm qua: 184 - Hôm nay: 127 Tuần này: 1,094 - Tuần trước: 127 Tháng này: 12,168 - Tháng trước: 6,002 Online: 5

Chùm ảnh sự kiện