NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG DÂN SỐ CƠ HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/09/2020
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Phú Thái
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
 
Mục tiêu nghiên cứu:
 
            - Đánh giá được thực trạng và dự báo tăng dân số cơ học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
            - Đề xuất được những giải pháp, chính sách về vấn đề tăng dân số cơ học trong quá trình đô thị hoá cho thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 
Nội dung nghiên cứu:
 
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TĂNG DÂN SỐ CƠ HỌC
1. Khái niệm và chỉ số tăng dân số cơ học
2. Những nhân tố tác động đến tăng dân số cơ học
3. Các chính sách thúc đẩy tăng dân số cơ học
4. Một số kinh nghiệm quản lý về tăng dân số cơ học
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TĂNG DÂN SỐ CƠ HỌC Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến tăng dân số cơ học
2. Các chính sách ảnh hưởng đến tăng dân số cơ học
3. Thực trạng tăng dân số cơ học trong 10 năm qua
4. Dự báo tăng dân số cơ học đến 2020 và tầm nhìn 2030
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MANG TẦM CHÍNH SÁCH VỀ VẤN ĐỀ TĂNG DÂN SỐ CƠ HỌC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030
1.Giải pháp phát triển kinh tế
2. Giải pháp an sinh xã hội và môi trường
3. Giải pháp quản lý hành chính và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
4. Giải pháp hỗ trợ khác nhằm thúc đẩy nhập cư
 
P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 249,629 Hôm qua: 120 - Hôm nay: 93 Tuần này: 1,028 - Tuần trước: 393 Tháng này: 37,311 - Tháng trước: 19,668 Online: 21

Chùm ảnh sự kiện