TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 1997-2017 VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2030
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/09/2020
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Văn Tiếng
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
 
Mục tiêu nghiên cứu:
 
     Tổng kết, đánh giá thực trạng phát triển văn hóa thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997 -2017, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và khó khăn cản trở của ngành, làm cơ sở phục vụ cho việc đề xuất chiến lược phát triển văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
 
Nội dung nghiên cứu:
 
Nội dung nghiên cứu 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển văn hóa
Nội dung nghiên cứu 2: Tổng kết, đánh giá thực trạng phát triển văn hóa thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 1997-2017
Nội dung nghiên cứu 3: Các nội dung nghiên cứu phục vụ cho việc đề xuất chiến lược phát triển văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
Nội dung nghiên cứu 4: Đề xuất giải pháp chủ yếu phát triển văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
 
P.QLKH-HTQT 

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 249,666 Hôm qua: 120 - Hôm nay: 130 Tuần này: 1,028 - Tuần trước: 430 Tháng này: 37,311 - Tháng trước: 19,705 Online: 13

Chùm ảnh sự kiện