NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DU LỊCH BIỂN ĐẢO KHÁNH HÒA
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/09/2020
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Hùng
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
 
 Mục tiêu của đề tài:
 
         1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh du lịch biển đảo
         2. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của du lịch biển đảo tỉnh Khánh Hòa
         3. Xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch biển đảo Khánh Hòa
 
Nội dung nghiên cứu
 
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DU LỊCH BIỂN ĐẢO
1.1. Lý thuyết về năng lực cạnh tranh
1.2. Tổng quan về loại hình du lịch biển đảo
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh du lịch biển đảo
1.4. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh du lịch biển đảo
Chương 2:THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DU LỊCH BIỂN ĐẢO TỈNH KHÁNH HÒA
2.1. Thực trạng phát triển ngành du lịch và du lịch biển đảo tỉnh Khánh Hòa
2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh du lịch biển đảo Khánh Hòa
2.3. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của du lịch biển đảo tỉnh Khánh Hòa
2.4. Đánh giá năng lực cạnh tranh du lịch biển đảo Khánh Hòa
Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DU LỊCH BIỂN ĐẢO KHÁNH HÒA THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
3.1. Cơ sở để phát triển và nâng cao năng lực canh tranh du lịch biển đảo Khánh Hòa
3.2. Quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch biển đảo của tỉnh Khánh Hòa
3.3. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch biển đảo Khánh Hòa theo hướng bền vững
3.4. Đề xuất giải pháp triển khai thực hiện
3.5. Kiến nghị chính sách
 
P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 249,596 Hôm qua: 120 - Hôm nay: 60 Tuần này: 1,028 - Tuần trước: 360 Tháng này: 37,311 - Tháng trước: 19,635 Online: 7

Chùm ảnh sự kiện