KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NHU CẦU ĐỐI THOẠI CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016
A+ | A | A-
Ngày đăng: 25/09/2020
Năm thực hiện: 2016
 
Mục tiêu: 
 
Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp (DN), nhất là những khó khăn, vướng mắc cản trở sự phát triển của DN để tham mưu thành phố thực hiện các giải pháp khả thi, hỗ trợ phát triển DN.
 
Nội dung báo cáo:
 
PHẦN 1. PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN 2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1. Giới thiệu về cuộc khảo sát
2. Thông tin chung của các DN được khảo sát
3. Khó khăn và nhu cầu hỗ trợ của DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
3.1. Thị trường
3.2. Tài chính, tín dụng
3.3. Nguồn nhân lực
3.4. Cơ sở hạ tầng sản xuất kinh doanh
3.5. Công nghệ
3.6. Liên kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh
3.7. Tiếp cận thông tin
3.8. Thủ tục hành chính
4. Nhu cầu đối thoại của Doanh nghiệp
5. Kiến nghị của Doanh nghiệp 
PHẦN 3. KẾT LUẬN  
 

P.QLKH-HTQT 

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 122,888 Hôm qua: 167 - Hôm nay: 234 Tuần này: 1,093 - Tuần trước: 857 Tháng này: 5,503 - Tháng trước: 7,002 Online: 41

Chùm ảnh sự kiện