THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/09/2020
Chủ nhiệm đề án: TS Nguyễn Văn Hùng
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng
Năm hoàn thành: 2020
 
Mục đích của đề án:
 
Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, lợi thế so sánh, thực trạng và các yếu tố quyết định đến thu hút đầu tư của thành phố Đà Nẵng, để có định hướng thu hút, tìm hiểu và xác định các nhà đầu tư chiến lược phù hợp. Từ đó, triển khai các hoạt động, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
 
Nội dung đề án:
 
PHẦN THỨ NHẤT. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ LỢI THẾ SO SÁNH THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
1. Tiềm năng thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập quốc tế
2. Lợi thế so sánh thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập quốc tế
3. Đánh giá chung
PHẦN THỨ HAI. THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỜI GIAN QUA
1.  Thực trạng thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua
2. Các yếu tố quyết định đến thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập quốc tế
3. Đánh giá chung
PHẦN THỨ BA. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập quốc tế
2. Các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược
3. Các giải pháp nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập quốc tế
4. Tổ chức thực hiện
 

P.QLKH-HTQT 

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 228,168 Hôm qua: 278 - Hôm nay: 46 Tuần này: 1,682 - Tuần trước: 46 Tháng này: 22,450 - Tháng trước: 25,332 Online: 16

Chùm ảnh sự kiện