PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/09/2020
Chủ nhiệm đề án: TS Nguyễn Văn Hùng
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng
Năm hoàn thành: 2019 
 
Mục tiêu của đề án
 
Mục tiêu của đề án là xây dựng một khung hướng dẫn với các luận chứng, phương án phát triển và phân bố mạng lưới bán buôn, bán lẻ hợp lý, làm cơ sở cho các quyết định liên quan đến định hướng, chính sách phát triển trong lĩnh vực phân phối hướng đến đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trong hệ thống, vì lợi ích của người tiêu dùng và phù hợp với quy hoạch và phát triển bền vững
 
Nội dung đề án
 
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
1. Đánh giá thực trạng phát triển thương mại của thành phố Đà Nẵng
2. Đánh giá thực trạng phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
3. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 (quy hoạch đã được phê duyệt).
PHẦN 3. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
1. Phân tích, dự báo các xu hướng phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
2. Quan điểm và mục tiêu phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
3. Định hướng phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
PHẦN 4. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và xây dựng văn minh thương mại
2. Giải pháp về công tác quy hoạch và bảo vệ môi trường
4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
5. Giải pháp về thu hút vốn đầu tư
6. Giải pháp phát triển công nghệ cho dịch vụ bán buôn, bán lẻ
PHẦN 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
 

P.QLKH-HTQT 

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 228,192 Hôm qua: 278 - Hôm nay: 70 Tuần này: 1,682 - Tuần trước: 70 Tháng này: 22,450 - Tháng trước: 25,356 Online: 36

Chùm ảnh sự kiện