MỞ RỘNG LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐÁ MỸ NGHỆ NON NƯỚC NGŨ HÀNH SƠN
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/09/2020
Cơ quan chủ quản: UBND quận Ngũ Hành Sơn
Cơ quan tư vấn: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng
Năm hoàn thành: 2019
 
Mục tiêu của đề án:
 
- Đánh giá thực trạng phát triển của các cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ Non nước nhằm đề xuất các giải pháp quy hoạch thích hợp, khai thác không gian cảnh quan kiến trúc, tạo ra cụm công nghiệp làng nghề truyền thống theo mô hình mới phù hợp với quy hoạch đô thị và quy hoạch làng nghề của thành phố. 
- Điều chỉnh quy hoạch làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non nước tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất và kinh doanh đá mỹ nghệ trên địa bàn; tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của quận và đảm bảo giữ gìn văn hóa, bản sắc của làng nghề và môi trường sinh thái của toàn khu vực làng nghề. 
 
Nội dung đề án:
 
PHẦN I. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐÁ MỸ NGHỆ NON NƯỚC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2. Đặc điểm phát triển kinh tế -xã hội
3. Cơ sở hạ tầng
PHẦN 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐÁ MỸ NGHỆ NON NƯỚC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN GIAI ĐOẠN 2008-2016
1. Đặc điểm chung của làng nghề đá mỹ nghệ Non nước
2. Vai trò của làng đá mỹ nghệ Non nước đối với phát triển kinh tế - xã hội của Quận Ngũ Hành Sơn và thành phố Đà Nẵng  
3. Thực trạng phát triển của các cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ Non nước
4. Tình hình triển khai Quy hoạch làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non nước 2008-2016
5. Công tác quản lý Nhà nước đối với Làng nghề đá mỹ nghệ Non nước
6. Đánh giá chung 
PHẦN 4. ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐÁ MỸ NGHỆ NON NƯỚC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030
1. Cơ sở điều chỉnh Quy hoạch làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non nước Quận Ngũ Hành Sơn đến năm 2020, tầm nhìn 2030
2. Quan điểm, mục tiêu và định hướng điều chỉnh quy hoạch 
3. Điều chỉnh quy hoạch làng nghề đá mỹ nghệ non nước Ngũ Hành Sơn 
4. Đánh giá tác động của quy hoạch đối với Quận Ngũ Hành Sơn
PHẦN 5. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Giải pháp về quản lý và thực hiện quy hoạch 
2. Giải pháp về chính sách ưu đãi, hỗ trợ
3. Giải pháp về quản lý điều hành
4. Giải pháp về môi trường
5. Giải pháp về nguồn nhân lực 
6. Giải pháp về thu hút đầu tư, tính toán nhu cầu và đảm bảo vốn đầu tư
PHẦN 6. KIẾN NGHỊ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 

P.QLKH-HTQT 

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 228,212 Hôm qua: 278 - Hôm nay: 90 Tuần này: 1,682 - Tuần trước: 90 Tháng này: 22,450 - Tháng trước: 25,376 Online: 47

Chùm ảnh sự kiện