Thực trạng và giải pháp trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
A+ | A | A-
Ngày đăng: 27/02/2015

 1. Mục đích của dự án

Dự án nghiên cứu này sẽ nhằm mục đích đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện “Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” nói chung và thực hiện kế hoạch hành động cho Chiến lược này trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng. Bên cạnh đó, dự án sẽ đồng thời góp phần vào việc góp ý hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trợ giúp pháp lý, với 02 mục đích chính:
- Góp phần nâng cao nhận thức và tăng cường tiếp cận trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012 - 2016 nói riêng và cả nước nói chung.
- Góp ý hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trợ giúp pháp lý cho các hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số.

2. Mục tiêu của dự án

- Đánh giá và phân tích thực trạng hiểu biết của các hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về khung chính sách và các kênh trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực thu hồi đất. Trong đó, tìm hiểu thực trạng nhận thức và tiếp cận trợ giúp pháp lý của hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Đánh giá và phân tích thực trạng tiếp cận trợ giúp pháp lý của các hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, tìm hiểu thực trạng thực thi các chính sách liên quan đến trợ giúp pháp lý những năm qua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Đưa ra khuyến nghị cho người dân và chính quyền TP. Đà Nẵng nhằm hoàn thiện công tác trợ giúp pháp lý và các chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đề xuất giải pháp tăng cường nhận thức và tiếp cận trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó đưa ra những khuyến nghị hoàn thiện chính sách trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo và dân tộc thiểu số thuộc diện bị thu hồi đất.

3. Nội dung nghiên cứu

1. Tổng quan chính sách và các vấn đề liên quan đến Trợ giúp Pháp lý
    1.1 Các hình thức tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
    1.2 Tổng quan tổ chức mạng lưới trợ giúp pháp lý tại Đà Nẵng
      1.2.1 Tổ chức mạng lưới Trợ giúp pháp lý
      1.2.2 Kết quả hoạt động trợ giúp pháp lý
    1.3 Phân tích đói nghèo và kết quả triển khai các chương trình xóa đói giảm nghèo
      1.3.1 Chuẩn nghèo của thành phố Đà Nẵng
      1.3.2 Thực trạng các hộ nghèo ở thành phố Đà Nẵng
      1.3.3 Hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng trước vấn đề bị thu hồi đất
2. Các phát hiện chính
    2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của đối tượng khảo sát
    2.2. Thực trạng nhận thức và tiếp cận trợ giúp pháp lý
    2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý
3. Kết luận và Khuyến nghị

Báo cáo tổng kết dự án

Tờ gấp của dự án


 

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 249,659 Hôm qua: 120 - Hôm nay: 123 Tuần này: 1,028 - Tuần trước: 423 Tháng này: 37,311 - Tháng trước: 19,698 Online: 18

Chùm ảnh sự kiện