QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
A+ | A | A-
Ngày đăng: 28/09/2020
Năm hoàn thành: 2017

Mục tiêu của quy hoạch:
 
- Cụ thể hóa những mục tiêu chiến lược, định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; gắn kết phát triển xuất bản trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
- Tăng cường công tác quản lý nhằm tạo điều kiện phát triển hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm của thành phố vững chắc, hiệu quả, đúng định hướng, đúng pháp luật, phục vụ đắc lực cho sự phát triển chung của thành phố.
- Góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tại địa phương, triển khai thực hiện tốt các định hướng, quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.
- Xây dựng, sắp xếp và bố trí lại quy mô, hệ thống, mô hình tổ chức, tính chất hoạt động, cơ chế quản lý và những điều kiện cần thiết khác để ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm thành phố phát triển tương xứng với tiềm năng và phù hợp với xu thế phát triển chung.
 
Nội dung quy hoạch:
 
Phần I: Các điều kiện về tự nhiên, nguồn lực kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng ảnh hưởng đến sự phát triển ngành xuất bản, in, phát hành.
Phần II: Hiện trạng ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm thành phố Đà Nẵng.
Phần III: Quy hoạch ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Phần IV: Giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm thành phố Đà Nẵng.
 

P.QLKH-HTQT 

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 311,479 Hôm qua: 490 - Hôm nay: 101 Tuần này: 2,906 - Tuần trước: 2,703 Tháng này: 31,028 - Tháng trước: 26,227 Online: 8

Chùm ảnh sự kiện