QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
A+ | A | A-
Ngày đăng: 28/09/2020

Năm hoàn thành: 2018

Nội dung quy hoạch
 
Phần I: Các yếu tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển bưu chính, viễn thông
I. Các yếu tố về tự nhiên
II. Các yếu tố về kinh tế - xã hội
III. Định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực chủ yếu
IV. Đánh giá tác động đến phát triển ngành bưu chính, viễn thông
Phần II: Đánh giá hiện trạng bưu chính, viễn thông tỉnh kon tum
I. Kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh kon tum giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020
II. Hiện trạng bưu chính, viễn thông tỉnh kon tum
Phần III: Dự báo phát triển bưu chính, viễn thông
I. Dự báo bưu chính, viễn thông
II. Phương án phát triển
Phần IV: Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh kon tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
I. Quan điểm
II. Quy hoạch phát triển bưu chính đến năm 2025
III. Quy hoạch phát triển viễn thông đến năm 2025
IV. Định hướng phát triển bưu chính, viễn thông đến năm 2030
V. Danh mục các dự án đầu tư trọng điểm, khái toán đầu tư, phân kỳ và phân nguồn vốn đầu tư
Phần V: Giải pháp và tổ chức thực hiện
I. Giải pháp
II. Tổ chức thực hiện
III. Kết luận, kiến nghị
 
P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 214,605 Hôm qua: 119 - Hôm nay: 139 Tuần này: 822 - Tuần trước: 258 Tháng này: - Tháng trước: 19,016 Online: 22

Chùm ảnh sự kiện