QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ KINH DOANH KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035
A+ | A | A-
Ngày đăng: 28/09/2020
Năm hoàn thành: 2018

Mục tiêu quy hoạch
 
- Hình thành và phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hệ thống cơ sở kinh doanh LPG đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật; phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thương mại của tỉnh; đáp ứng đầy đủ nhu cầu khí cho sản xuất và đời sống; phong cách phục vụ văn minh đồng thời đạt hiệu suất đầu tư.
- Làm căn cứ pháp lý cho việc đầu tư nâng cấp, mở rộng, phát triển mới cơ sở kinh doanh LPG và di dời, xóa bỏ các cơ sở không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh.
 
Nội dung quy hoạch
 
Phần I: Thực trạng phát triển cơ sở kinh doanh khí giai đoạn 2011 - 2015 và năm 2016.
I. Các yếu tố cơ bản tác động đến sự phát triển thương mại, cơ sở kinh doanh khí
II. Thực trạng phát triển thương mại giai đoạn 2011 - 2015 và năm 2016, 2017
III. Thực trạng phát triển cơ sở kinh doanh khí giai đoạn 2011 - 2015 và năm 2016
Phần II: Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. 
I. Phân tích, dự báo xu hướng phát triển cơ sở kinh doanh khí
II. Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí tỉnh quảng ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
III. Phương án quy hoạch phát triển cửa hàng kinh doanh khí được thể hiện trên bản đồ quy hoạch
IV. Danh mục chương trình, dự án ưu tiên đầu tư chủ yếu
V. Khái toán nhu cầu vốn đầu tư, dự kiến cơ cấu nguồn vốn cho các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư chủ yếu
VI. Nhu cầu sử dụng đất phát triển cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
VII. Đánh giá môi trường chiến lược, các giải pháp bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
Phần III: Giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.  
I. Các giải pháp chủ yếu
II. Tổ chức thực hiện quy hoạch
KẾT LUẬN
 

P.QLKH-HTQT 

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 214,616 Hôm qua: 119 - Hôm nay: 150 Tuần này: 822 - Tuần trước: 269 Tháng này: - Tháng trước: 19,027 Online: 19

Chùm ảnh sự kiện