QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
A+ | A | A-
Ngày đăng: 28/09/2020
Năm hoàn thành: 2016

Mục tiêu của quy hoạch
 
- Đánh giá thực trạng phân bố cũng như tình hình hoạt động của các cơ cở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Khảo sát, rà soát lại thực tế phân bố khách sạn (theo qui mô số lượng phòng) theo từng quận, huyện và tuyến đường thuộc quận, huyện để đánh giá về mật độ phân bố, mặt bằng cho đậu đỗ xe du lịch, sự ảnh hưởng đến giao thông.
- Khảo sát, rà soát lại thực tế các loại hình cơ sở lưu trú hiện nay (theo Luật Du lịch), loại hình nhà nghỉ bình thường trên địa bàn theo qui mô phòng, theo từng quận, huyện và tuyến đường thuộc quận, huyện để thống kê, đánh giá loại hình cơ sở lưu trú nào đang thừa, thiếu.
- Khảo sát hiệu quả kinh doanh của từng loại hình cơ sở lưu trú hiện nay.
 
Nội dung của quy hoạch
 
1. KHÁI QUÁT TIỀM NĂNG VÀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
3. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KIẾN NGHỊ 
 

P.QLKH-HTQT 

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 307,317 Hôm qua: 382 - Hôm nay: 307 Tuần này: 2,390 - Tuần trước: 1,447 Tháng này: 29,253 - Tháng trước: 30,535 Online: 20

Chùm ảnh sự kiện