QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN CỦA TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2020
A+ | A | A-
Ngày đăng: 28/09/2020
Năm hoàn thành: 2013

Nội dung quy hoạch:
 
Phần thứ nhất: Một số đặc điểm về tự nhiên và kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum
   i. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
   ii. Dân số và lao động
   iii. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Phần thứ hai: Thực trạng phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Kon Tum
   i. Thực trạng phát triển các nhóm ngành nghề nông thôn tỉnh Kon Tum theo Nghị định 66/NĐ-CP
   ii. Thực trạng phát triển nghề và nghề truyền thống của tỉnh Kon Tum
   iii. Thực trạng phát triển cụm CN-TTCN nông thôn, làng nghề tập trung tại tỉnh Kon Tum
   iv. Thực trạng hệ thống chính sách về khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Kon Tum
   v. Đánh giá chung về thực trạng phát triển ngành nghề nông thôn của tỉnh Kon Tum
Phần thứ ba: Quy hoạch  phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2020
   i. Một số dự báo có liên quan đến phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Kon Tum
   ii. Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2020
   iii. Quy hoạch nghề truyền thống, làng nghề truyền thống và làng nghề
   iv. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư và các chương trình dự án ưu tiên
Phần thứ tư: Một số giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch
i. Một số giải pháp
ii. Tổ chức thực hiện quy hoạch
Kiến nghị
 
P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 204,411 Hôm qua: 108 - Hôm nay: 85 Tuần này: 1,183 - Tuần trước: 950 Tháng này: 19,074 - Tháng trước: 16,594 Online: 6

Chùm ảnh sự kiện