TÁC ĐỘNG CỦA NHẬP CƯ ĐẾN VĂN HÓA VÀ LỐI SỐNG CỦA CƯ DÂN ĐÀ NẴNG
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/09/2020
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Văn Tiếng
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
 
Mục tiêu nghiên cứu:
 
            - Nghiên cứu được cơ sở lí luận và thực tiễn về tác động của nhập cư đến văn hóa và lối sống của cư dân bản địa.
            - Đánh giá được diện mạo văn hóa và lối sống của cư dân thành phố Đà Nẵng.
            - Đánh giá được các tác động tích cực và tiêu cực của nhập cư đến văn hóa và lối sống của cư dân thành phố Đà Nẵng.
            - Đề xuất được những giải pháp nhằm phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của nhập cư đối với văn hóa và lối sống của cư dân thành phố Đà Nẵng.
 
Nội dung nghiên cứu:
 
Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn về nhập cư và tác động của nhập cư đến văn hóa và lối sống của cư dân bản địa
1.1. Các khái niệm, quan điểm về nhập cư và người nhập cư
1.2. Một số vấn đề về pháp lý và chính sách liên quan đến nhập cư
1.3. Tác động của nhập cư đến văn hóa và lối sống của cư dân bản địa
1.4. Một số kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm quản lý nhập cư dưới góc độ văn hóa
Chương 2. Diện mạo văn hóa, lối sống của cư dân thành phố Đà Nẵng và tình hình nhập cư vào thành phố Đà Nẵng
2.1. Khái niệm văn hóa và lối sống
          2.2. Diện mạo văn hóa và lối sống của cư dân thành phố Đà Nẵng qua từng thời kỳ
         2.3. Tình hình nhập cư vào thành phố Đà Nẵng
Chương 3. Những tác động của nhập cư đến văn hóa và lối sống của cư dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ 1997 đến nay
3.1. Tương tác giữa văn hóa và lối sống giữa người nhập cư với cư dân thành phố Đà Nẵng
3.2. Tiêu chí đánh giá tác động của nhập cư đến văn hóa và lối sống của cư dân thành phố Đà Nẵng
3.3. Các tác động
Chương 4. Các giải pháp nhằm phát huy tích cực và hạn chế tiêu cực trước tác động của nhập cư đến văn hóa và lối sống của cư dân thành phố Đà Nẵng
4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến nhập cư vào thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến
4.2. Các giải pháp
          4.3. Một số kiến nghị
 
P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 249,652 Hôm qua: 120 - Hôm nay: 116 Tuần này: 1,028 - Tuần trước: 416 Tháng này: 37,311 - Tháng trước: 19,691 Online: 16

Chùm ảnh sự kiện