PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ VÀ BỀN VỮNG, PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG, NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/09/2020
Chủ nhiệm đề án: TS. Nguyễn Văn Hùng
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng
Năm hoàn thành: 2019

 Mục tiêu của đề án

 - Đánh giá đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thực trạng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Lựa chọn phát triển một số khu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố để từ có những giải pháp nhằm phát triển các khu này thành các khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và làm cơ sở để nhân rộng, phát triển thêm các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố.
 
Nội dung đề án
 
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ, NÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG VÀ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
1. Một số vấn đề về nông nghiệp đô thị
2. Phân tích những điều kiện cần thiết để phát triển nông nghiệp đô thị và bền vững, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
3. Thực trạng sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
PHẦN 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ VÀ BỀN VỮNG, PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG, NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030
1. Những dự báo có liên quan
2. Quan điểm và mục tiêu phát triển
3. Định hướng phát triển 
4. Nhiệm vụ và giải pháp
5. Danh mục các chương trình, nhiệm vụ, dự án tập trung thực hiện và vốn đầu tư
6. Tổ chức thực hiện
PHẦN 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 
P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 214,585 Hôm qua: 119 - Hôm nay: 119 Tuần này: 822 - Tuần trước: 238 Tháng này: - Tháng trước: 18,996 Online: 12

Chùm ảnh sự kiện