PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG TRỞ THÀNH MỘT TRUNG TÂM DU LỊCH QUỐC TẾ
A+ | A | A-
Ngày đăng: 05/01/2016
Mục tiêu nghiên cứu:
 
            1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia, trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. Xây dựng bài học kinh nghiệm cho thành phố Đà Nẵng.
            2. Đánh giá thực trạng và tiềm năng du lịch của thành phố Đà Nẵng để phát triển Đà Nẵng thành một trung tâm du lịch quốc tế.
            3. Xác định mục tiêu, định hướng chiến lược và đề xuất các mô hình và giải pháp, sản phẩm du lịch nhằm phát triển Đà Nẵng thành trung tâm du lịch quốc tế.
            4. Xây dựng lộ trình thực hiện.
 
Nội dung nghiên cứu:
 
Nội dung 1: Nghiên cứu và xây dựng cơ sở lý luận về phát triển trung tâm du lịch quốc tế, kinh nghiệm các mô hình phát triển trung tâm du lịch quốc tế của một số thành phố và quốc gia trên thế giới.
Nội dung 2: Lựa chọn mô hình phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch quốc tế và đánh giá thực trạng phát triển du lịch hiện tại của thành phố.
Nội dung 3: Đề xuất giải pháp phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch quốc tế định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
 

 

P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 249,631 Hôm qua: 120 - Hôm nay: 95 Tuần này: 1,028 - Tuần trước: 395 Tháng này: 37,311 - Tháng trước: 19,670 Online: 14

Chùm ảnh sự kiện