Lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng
A+ | A | A-
Ngày đăng: 17/01/2023
     Căn cứ nội dung Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022; nội dung Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND thành phố về phê duyệt Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Nghiên cứu xây dựng và phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng" và nội dung cập nhật lại Lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được đề xuất trong Lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng (Lộ trình).
     Nội dung Lộ trình vui lòng xem trong file đính kèm:/Uploads/UNDP%20Circular%20Economy%20handbook%20-%20Vie_compressed.pdf
P.QLKHHT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 307,299 Hôm qua: 382 - Hôm nay: 289 Tuần này: 2,390 - Tuần trước: 1,429 Tháng này: 29,253 - Tháng trước: 30,517 Online: 17

Chùm ảnh sự kiện