Chi bộ Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023
A+ | A | A-
Ngày đăng: 15/02/2023

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 15/02/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng chuyên đề hằng năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2022 đến năm 2025; Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU ngày 10/01/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 130-KH/ĐUK ngày 18/01/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023, chiều ngày 14/02/2023, Chi bộ Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng (gọi tắt là Viện) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề 2023. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Huy Hòa – Bí thư chi bộ, Viện trưởng làm chủ trì và có sự tham gia của toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của Viện.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Huy Hòa đã quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng”. Chuyên đề gồm 3 phần chính: (1) Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người; (2) Quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay; (3) Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Chính vì vậy, chuyên đề 2023 đã cung cấp những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa; vận dụng trong xây dựng văn hóa, con người Đà Nẵng để phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Sau hội nghị, Chi ủy Chi bộ Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng triển khai, hướng dẫn đảng viên, viên chức và người lao động căn cứ nhiệm vụ chuyên môn đăng ký kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Chi bộ Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng

 

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 307,715 Hôm qua: 448 - Hôm nay: 257 Tuần này: 2,390 - Tuần trước: 1,845 Tháng này: 29,253 - Tháng trước: 30,933 Online: 6

Chùm ảnh sự kiện