Chi bộ Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
A+ | A | A-
Ngày đăng: 27/07/2022

              Thực hiện Kế hoạch số 101-KH/ĐUK ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, ngày 27/7/2022 Chi bộ Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú trong Chi bộ.


Toàn cảnh hội nghị

            Thay mặt cấp ủy, đồng chí Huỳnh Huy Hòa – Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng đã trình bày nội dung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm:

            - Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;

            - Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

            - Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “ Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;

            - Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.


Đồng chí Huỳnh Huy Hòa – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng, trình bày nội dung Nghị quyết

Buổi học tập Nghị quyết nhằm giúp các cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức, nắm vững các quan điểm của Đảng, hiểu sâu các vấn đề cốt lõi giúp vận dụng vào quá trình công tác thực tế. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

P.QLKHHT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 309,864 Hôm qua: 398 - Hôm nay: 319 Tuần này: 2,906 - Tuần trước: 1,088 Tháng này: 31,028 - Tháng trước: 24,612 Online: 7

Chùm ảnh sự kiện