Đón tiếp và làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
A+ | A | A-
Ngày đăng: 07/08/2022

Chiều ngày 05/8/2022, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Viện Đà Nẵng) đã tiếp đoàn công tác của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (sau đây gọi tắt là Viện Đà Nẵng) gồm TS.Nguyễn Ngọc Kỳ – Viện trưởng và TS. Nguyễn Thị Diễm Hằng – Trưởng phòng Nghiên cứu Đô thị.

Tại buổi làm việc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng  TS.Huỳnh Huy Hòa báo cáo chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy cũng như tình hình hoạt động, những kết quả nổi bật của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng trong những năm qua. Đồng thời cũng nêu lên hạn chế, khó khăn của Viện trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là quá trình thực hiện cơ chế tự chủ của một đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau báo cáo của TS. Huỳnh Huy Hòa, hai bên cùng nhau trao đổi những vấn đề như phương pháp nghiên cứu, quy trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và không thường xuyên, kinh nghiệm tìm kiếm các dự án hợp tác quốc tế, trao đổi cơ sở dữ liệu giữa hai đơn vị, tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, tổ chức hội thảo… cơ chế phối hợp nghiên cứu giữa các phòng ban của hai Viện, và phương hướng hợp tác trong thời gian tới giữa 4 Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Một trong những nội dung quan trọng của buổi làm việc là trình bày về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của hai thành phố. Cả hai bên đều đã đưa ra được những giải pháp để tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường hoạt động của ccs dịch vụ hỡ trợ nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thật hấp dẫn cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển, tiếp tục cải thiện chỉ số PCI, góp phần huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

P.QLKHHT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 307,271 Hôm qua: 382 - Hôm nay: 261 Tuần này: 2,390 - Tuần trước: 1,401 Tháng này: 29,253 - Tháng trước: 30,489 Online: 12

Chùm ảnh sự kiện