Hoạt động sáng kiến tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng
A+ | A | A-
Ngày đăng: 07/10/2021
       Sáng kiến là kết quả của hoạt động sáng tạo, có ý nghĩa quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2012, Nhà nước đã ban hành các văn bản pháp lý nhằm thúc đẩy hoạt động sáng kiến, đổi mới sáng tạo, tăng cường phạm vi triển khai áp dụng. Cụ thể, đã ban hành Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 và tiếp theo là Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học công nghệ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ. Tại thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế xét khen thưởng sáng kiến có tác dụng, hiệu quả đối với thành phố.
       Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng (viết tắt là Viện) là một đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố. Hằng năm, Viện đã có những đóng góp nhất định trong công tác nghiên cứu, tham vấn chính sách cho thành phố. Đội ngũ viên chức và người lao động Viện đã không ngừng nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; trong đó có nhiều giải pháp đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được công nhận là sáng kiến theo quy định.
       Tuy vậy, Viện chỉ mới bắt đầu triển khai xét công nhận sáng kiến từ năm 2020. Việc công nhận sáng kiến đã đem lại nhiều lợi ích, là điều kiện bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm cho cá nhân, tạo không khí thi đua lao động sáng tạo, sôi nổi; thúc đẩy hiệu quả hoạt động của đơn vị. Trong thời gian đến, để nâng cao hiệu quả của hoạt động sáng kiến, Viện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến viên chức và người lao động của đơn vị về các quy định về hoạt động sáng kiến đặc biệt là Hướng dẫn số 01/HD-SKHCN được ban hành ngày 07/6/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn hoạt động sáng kiến tại cơ sở; Đồng thời, thực hiện việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở theo đúng quy định./.
Phòng QLKH-HTQT
Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 228,221 Hôm qua: 278 - Hôm nay: 99 Tuần này: 1,682 - Tuần trước: 99 Tháng này: 22,450 - Tháng trước: 25,385 Online: 54

Chùm ảnh sự kiện