Xây dựng mô hình và dự báo các kịch bản tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030
A+ | A | A-
Ngày đăng: 27/09/2021
Xây dựng mô hình và dự báo các kịch bản tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030

Năm hoàn thành: 2021

Mục đích:
Xây dựng mô hình và dự báo các kịch bản tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung:
Chương 1: Sự cần thiết phải xây dựng mô hình và dự báo các kịch bản tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng
Chương 2: Thực trạng tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2019
Chương 3: Mô hình tăng trưởng và dự báo các kịch bản tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Chương 4: Phân tích các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn thành phố Đà Nẵng
Chương 5: Giải pháp và tổ chức thực hiện
Chương 6: Kết luận và kiến nghị

P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 214,588 Hôm qua: 119 - Hôm nay: 122 Tuần này: 822 - Tuần trước: 241 Tháng này: - Tháng trước: 18,999 Online: 15

Chùm ảnh sự kiện