Báo cáo thường niên Đà Nẵng 2020
A+ | A | A-
Ngày đăng: 27/09/2021
Báo cáo thường niên năm 2020: Kinh tế - Xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2020 dưới tác động của đại dịch Covid-19

Năm hoàn thành: 2021

Mục tiêu:
Chuyển tải những thông tin một cách hệ thống và tổng hợp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà nẵng; phân tích định lượng và định tính về tác động của đại dịch cOViD-19 đến phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà nẵng đồng thời dự báo, khuyến nghị giải pháp khôi phục, phát triển.

Nội dung Báo cáo:
Phần I: Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2020
Phần II: Tác động của đại dịch Covid-19 đến Kinh tế - Xã hội thành phố Đà Nẵng
Phần III: Triển vọng phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2021 và những động lực tăng trưởng mới của thành phố
Kết luận
Tài liệu tham khảo

P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 214,621 Hôm qua: 119 - Hôm nay: 155 Tuần này: 822 - Tuần trước: 274 Tháng này: - Tháng trước: 19,032 Online: 18

Chùm ảnh sự kiện