Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Đà Nẵng năm 2020
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/09/2021
BÁO CÁO TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH KẾT QUẢ CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH (PAPI) CỦA ĐÀ NẴNG NĂM 2020

Năm hoàn thành: 2021

Mục tiêu xây dựng báo cáo:
Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích kết quả khảo sát người dân Đà Nẵng theo các nội dung, tiêu chí thuộc chỉ số PAPI tại Đà Nẵng năm 2020, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm cải thiện các lĩnh vực nội dung thành phần được phản ánh qua chỉ số PAPI năm 2020 cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công của hệ thống chính quyền thành phố Đà Nẵng.

Nội dung báo cáo:
Chương I: Tổng quan về chỉ số PAPI năm 2020
Chương II: Kết quả chỉ số PAPI Đà Nẵng năm 2020
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PAPI, cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công của Đà Nẵng
Kết luận
Phụ lục

* Nội dung Báo cáo: /Uploads/PAPi%20Da%20Nang%202020.pdf

P.QLKH-HTQTTin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 163,280 Hôm qua: 175 - Hôm nay: 98 Tuần này: 1,200 - Tuần trước: 732 Tháng này: 25,008 - Tháng trước: 26,622 Online: 11

Chùm ảnh sự kiện