Quy hoạch (Định hướng) phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2030
A+ | A | A-
Ngày đăng: 30/07/2021
Năm hoàn thành: 2020

Mục tiêu của quy hoạch:
Đánh giá thực trạng phân bố cũng như tình hình hoạt động của các cơ cở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Khảo sát, rà soát lại thực tế phân bố khách sạn (theo qui mô số lượng phòng) theo từng quận, huyện và tuyến đường thuộc quận, huyện để đánh giá về mật độ phân bố, mặt bằng cho đậu đỗ xe du lịch, sự ảnh hưởng đến giao thông.
- Khảo sát, rà soát lại thực tế các loại hình cơ sở lưu trú hiện nay (theo Luật Du lịch), loại hình nhà nghỉ bình thường trên địa bàn theo qui mô phòng, theo từng quận, huyện và tuyến đường thuộc quận, huyện để thống kê, đánh giá loại hình cơ sở lưu trú nào đang thừa, thiếu.
- Khảo sát hiệu quả kinh doanh của từng loại hình cơ sở lưu trú hiện nay.
Thực hiện quy hoạch hệ thống các cở sở lưu trú, đồng thời đưa ra các giải pháp khả thi để thực hiện quy hoạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (trên cơ sở 3 nội dung khảo sát, thống kê, đánh giá nêu trên, đề xuất quy hoạch chi tiết cho từng tuyến đường thuộc từng quận, huyện; có loại hình nào hạn chế cấp phép xây dựng, loại hình nào khuyến khích; và lập bản đồ quy hoạch từng tuyến đường cụ thể để báo cáo HĐND thông qua; từ đó trở thành căn cứ pháp lý cho các Sở, ban, ngành liên quan cấp giấy phép xây dựng, giấy phép đầu tư đồng thời có cơ sở thuyết phục, cảnh báo khuyến nghị các tổ chức, cá nhân tham khảo trước khi quyết định đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch).

Nội dung quy hoạch:
Báo cáo điều chỉnh quy hoạch gồm 03 phần chính:
- Phần thứ nhất: Khái quát tiềm năng và nguồn lực phát triển của thành phố Đà Nẵng
- Phần thứ hai: Thực trạng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
- Phần thứ ba: Quy hoạch hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 203,679 Hôm qua: 109 - Hôm nay: 109 Tuần này: 1,183 - Tuần trước: 218 Tháng này: 14,767 - Tháng trước: 18,676 Online: 15

Chùm ảnh sự kiện