Điều chỉnh quy hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
A+ | A | A-
Ngày đăng: 30/07/2021
Năm hoàn thành: 2019

Mục đích:
Trên cơ sở rà soát 02 Đề án: “Quy hoạch phát triển đào tạo nghề thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2011 - 2020” theo Quyết định số 8494/QĐ-UBND; “Quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định số 9436/QĐ-UBND và đánh giá thực trạng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố thời gian qua, từ đó đưa ra các mục tiêu, định hướng và giải pháp nhằm phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung:
PHẦN THỨ NHẤT. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHẦN THỨ HAI. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHẦN THỨ BA. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 203,716 Hôm qua: 109 - Hôm nay: 146 Tuần này: 1,183 - Tuần trước: 255 Tháng này: 14,767 - Tháng trước: 18,713 Online: 16

Chùm ảnh sự kiện