Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019
A+ | A | A-
Ngày đăng: 30/07/2021
Năm hoàn thành: 2020

Mục đích:
- Góp phần đánh giá công tác quản lý và điều hành của chính quyền thành phố thông qua cảm nhận về mức độ hài lòng của công dân đối với các dịch vụ công.
- Thu thập ý kiến của tổ chức, công dân về dịch vụ công, tạo cơ sở thực tiễn cho chính quyền thành phố, các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ định hướng và thực hiện các giải pháp nhằm phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ công trên địa
bàn thành phố.
- Tạo ra xu hướng cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ công, tạo động lực để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ.

Nội dung:
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2019
PHẦN II: KẾT QUẢ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2019
PHẦN III. KẾT LUẬN

P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 214,635 Hôm qua: 119 - Hôm nay: 169 Tuần này: 822 - Tuần trước: 288 Tháng này: - Tháng trước: 19,046 Online: 13

Chùm ảnh sự kiện