Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, tập trung phát triển các dịch vụ giải trí nhất là dịch vụ giải trí về đêm trên địa bàn quận Sơn Trà, đáp ứng nhu cầu khách du lịch gđ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
A+ | A | A-
Ngày đăng: 30/07/2021
Năm hoàn thành: 2021

Mục đích:
Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cụ thể để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, phát triển các dịch vụ giải trí, nhất là dịch vụ giải trí về đêm, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quận Sơn Trà, xây dựng Sơn Trà thành trọng điểm du lịch của thành phố.

Nội dung Đề án tập trung trong 04 phần:

Phần I: Mở đầu;
Phần II: Thực trạng phát triển du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí trên địa bàn quận Sơn Trà;
Phần III: Quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, phát triển dịch vụ giải trí trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Phần IV: Tổ chức thực hiện và kiến nghị.

P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 214,668 Hôm qua: 119 - Hôm nay: 202 Tuần này: 822 - Tuần trước: 321 Tháng này: - Tháng trước: 19,079 Online: 12

Chùm ảnh sự kiện