Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên
A+ | A | A-
Ngày đăng: 29/07/2021

Năm hoàn thành: 2020

Mục đích:
1.Xây dựng Đề án được đặt trong bối cảnh diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sáchchủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một trong những nội dung quan trọng triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.
2.Hình thành môi trường thân thiện với các ngành công nghiệp công nghệ mới với các tiêu chí cơ bản tương thích với các quốc gia tiên tiến trong khu vực và thế giới.
3. Xây dựng thành phố Đà Nẵng thành một điểm kết nối, thu hút nghiên cứu và phát triển, bước đầu thu hút một số trung tâm nghiên cứu và phát triển làm hạt nhân.
4. Xây dựng Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại thành phố Đà Nẵng nhằmthực hiện mục tiêu đưa Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nội dung nghiên cứu:
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KHỞI NGHIỆP VÀĐỔI MỚI SÁNG TẠO
CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NĂNG LỰC HỖ TRỢ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHƯƠNG III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỀN CÁC NGÀNH KINH TẾ GẮN VỚI MỤC TIÊU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG TRỞ THÀNH TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA TẠI KHU VỰCMIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
CHƯƠNG IV. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG THÀNH TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
CHƯƠNG V. THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆPĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐÀ NẴNG
CHƯƠNG VI. LỘ TRÌNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 214,620 Hôm qua: 119 - Hôm nay: 154 Tuần này: 822 - Tuần trước: 273 Tháng này: - Tháng trước: 19,031 Online: 19

Chùm ảnh sự kiện