Xây dựng mô hình và dự báo các kịch bản tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030
A+ | A | A-
Ngày đăng: 29/07/2021

Năm hoàn thành: 2020

Mục tiêu:
Xây dựng mô hình và dự báo các kịch bản tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
- Nghiên cứu các vấn đề lý thuyết cơ bản về tăng trưởng kinh tế khi phân tích phát triển kinh tế ở các địa phương.
- Phân tích thực trạng tăng trưởng và phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng từ năm 1997 đến năm 2019.
- Thiết lập, sử dụng các mô hình phân tích và dự báo tăng trưởng và phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030.
- Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.
- Phân tích định hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

Nội dung nghiên cứu:
TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 1997-2019
XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ DỰ BÁO CÁC KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG GIAI ĐOẠN 2020-2025, TẦM NHÌN 2030
GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

P.QLKH-HTQT


Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 214,653 Hôm qua: 119 - Hôm nay: 187 Tuần này: 822 - Tuần trước: 306 Tháng này: - Tháng trước: 19,064 Online: 17

Chùm ảnh sự kiện