Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
A+ | A | A-
Ngày đăng: 06/05/2021
Ngày 23/4/2021, Chi bộ Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng phối hợp với Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc “nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 34-KH/ĐUK ngày 24/3/2021 về tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng số 17-CTr/ĐUK ngày 07/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Chi bộ Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội đà Nẵng và Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào ngày 23/4/2021 tại Trung tâm hành chính thành phố.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Xuân Hiếu, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, là báo cáo viên của Hôị nghị và hơn 80 đại biểu là toàn thể đảng viên, quần chúng của hai Chi bộ và 36 đảng viên, quần chúng đến từ Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ, Hội Cựu Chiến binh, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Hội Nông dân, Hội Khuyến học, Hội Nhà báo Đà Nẵng.
Tại Hội nghị, các đảng viên, quần chúng đã được truyền đạt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Trong đó, các nội dung được học tập, tuyên truyền chủ yếu về Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII. Tổng kết thi hành Điều lệ Đảng, Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động đến quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những điểm mới trong nhận thức, tư duy về an ninh quốc gia và những vấn đề mới về chủ trương, giải pháp trong bảo vệ an ninh quốc gia...
Qua Hội nghị, các đảng viên, quần chúng được nâng cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động về các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết; giúp cấp ủy xác định rõ trách nhiệm trong việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết sát với tình hình thực tế của cơ quan. Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự tin tưởng, đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

P.QLKH-HTQT

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 214,644 Hôm qua: 119 - Hôm nay: 178 Tuần này: 822 - Tuần trước: 297 Tháng này: - Tháng trước: 19,055 Online: 14

Chùm ảnh sự kiện