QUY HOẠCH HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CƠ SỞ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
A+ | A | A-
Ngày đăng: 28/09/2020
Năm hoàn thành: 2016

Nội dung quy hoạch:
 
Phần I: Phân tích những đặc điểm điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng ảnh hưởng đến hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 
Phần II: Thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012 - 2015.
Phần III: Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Phần IV: Các giải pháp và một số đề xuất thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Phần V: Tổ chức thực hiện
 

P.QLKH-HTQT 

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 311,503 Hôm qua: 490 - Hôm nay: 125 Tuần này: 2,906 - Tuần trước: 2,727 Tháng này: 31,028 - Tháng trước: 26,251 Online: 12

Chùm ảnh sự kiện