Nghiệm thu đề tài cấp thành phố "Đánh giá tiềm năng kinh tế biển Đà Nẵng và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, các ngành kinh tế thuần biển"
A+ | A | A-
Ngày đăng: 27/07/2023
Chiều ngày 24/7/2023, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp thành phố "Đánh giá tiềm năng kinh tế biển Đà Nẵng và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, các ngành kinh tế thuần biển" do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng chủ trì và TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng là chủ nhiệm đề tài.

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu
Hội đồng nghiệm thu đề tài
Theo Hội đồng, Đề tài cơ bản đã thực hiện đầy đủ sản phẩm theo Hợp đồng. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đã thể hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo thuyết minh đề tài. Cấu trúc nội dung của báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu tương đối hợp lý. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu về cơ bản đạt các mục tiêu cụ thể của đề tài, sử dụng các khái niệm và thuật ngữ rõ ràng và có căn cứ. Báo cáo đã làm rõ được cơ sở khoa học của vấn đề quản lý nhà nước và phát triển kinh tế biển gắn với yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện cụ thể của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Đã xây dựng được khung lý luận làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đánh giá tính bền vững đối với phát triển các ngành kinh tế biển ở cấp độ địa phương, đã hệ thống hoá được các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước kết hợp với nghiên cứu định tính để hoàn thành được hệ thống thang đo nhằm đo lường sự phát triển của các ngành kinh tế biển gắn với yêu cầu phát triển bền vững. Báo cáo đã đánh giá được thực trạng các nguồn lực (tài nguyên) để phục vụ cho phát triển kinh tế biển của Đà Nẵng, là cơ sở để các cấp lãnh đạo chính quyền rà soát cũng như xây dựng các kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế biển trong tương lai. Hệ thống các định hướng, giải pháp trong nghiên cứu phát triển kinh tế biển. Xây dựng được Bộ chỉ số phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, kinh tế thuần biển. Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ có giá trị thực tiễn trong việc phát triển các ngành kinh tế biển, các ngành kinh tế thuần biển của thành phố Đà Nẵng và sẽ được chuyển giao cho các Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng để sử dụng trong công tác quản lý nhà nước.
Hội đồng thống nhất đánh giá xếp loại chung của đề tài: Đạt và đề nghị Cơ quan chủ trì và Ban chủ nhiệm tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo đề tài theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 307,379 Hôm qua: 382 - Hôm nay: 369 Tuần này: 2,390 - Tuần trước: 1,509 Tháng này: 29,253 - Tháng trước: 30,597 Online: 22

Chùm ảnh sự kiện