Văn bản cấp trung ương

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1287/QĐ-TTgQuyết định02/11/2023 Phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
03/2022/QH15Luật11/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
24/2021/TT-BTTTTThông tư28/12/2021 Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lính vực Thông tin và truyền thông
Cơ quan ban hành: Các bộ ngành
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
22/2021/TT-BTTTTThông tư13/12/2021 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Cơ quan ban hành: Các bộ ngành
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
21/2021/TT-BTTTTThông tư08/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/5/2015 của Bộ TTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Cơ quan ban hành: Các bộ ngành
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
4788/QĐ-BNN-VPQuyết định06/12/2021 Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thú y, thủy sản cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT
Cơ quan ban hành: Các bộ ngành
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
14/2021/TT-BTTTTThông tư29/10/2021 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín hiện truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác"
Cơ quan ban hành: Các bộ ngành
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
13/2021/TT-BTTTTThông tư29/10/2021 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin"
Cơ quan ban hành: Thành ủy Đà Nẵng
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
12/2021/TT-BTTTTThông tư29/10/2021 Ban hành "Quỹ chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)"
Cơ quan ban hành: Các bộ ngành
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
06/2021/TT-BCTThông tư06/08/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2014 ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện
Cơ quan ban hành: Các bộ ngành
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
 
 
 
 
Lượt truy cập: 307,322 Hôm qua: 382 - Hôm nay: 312 Tuần này: 2,390 - Tuần trước: 1,452 Tháng này: 29,253 - Tháng trước: 30,540 Online: 17