Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1088/QĐ-GQXPQuyết định19/04/2022 Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Cấp ban hành: Văn bản cấp địa phương
File văn bản:
03/2022/QH15Luật11/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
4256/QĐ-UBNDQuyết định29/12/2021 Quyết định ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Cấp ban hành: Văn bản cấp địa phương
File văn bản:
24/2021/TT-BTTTTThông tư28/12/2021 Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lính vực Thông tin và truyền thông
Cơ quan ban hành: Các bộ ngành
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
4058/QĐ-UBNDQuyết định17/12/2021 Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Cấp ban hành: Văn bản cấp địa phương
File văn bản:
63/NQ-HĐNDNghị quyết17/12/2021 Nghị quyết quy định hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
Cơ quan ban hành: Khác
Cấp ban hành: Văn bản cấp địa phương
File văn bản:
84/NQ-HĐNDNghị quyết17/12/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cơ quan ban hành: Khác
Cấp ban hành: Văn bản cấp địa phương
File văn bản:
53/2021/NQ-HĐNDNghị quyết17/12/2021 Nghị quyết về chính sách công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố
Cơ quan ban hành: Khác
Cấp ban hành: Văn bản cấp địa phương
File văn bản:
68/NQ-HĐNDNghị quyết17/12/2021 Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Khác
Cấp ban hành: Văn bản cấp địa phương
File văn bản:
22/2021/TT-BTTTTThông tư13/12/2021 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Cơ quan ban hành: Các bộ ngành
Cấp ban hành: Văn bản cấp trung ương
File văn bản:
 
 
 
 
Lượt truy cập: 203,650 Hôm qua: 109 - Hôm nay: 80 Tuần này: 1,183 - Tuần trước: 189 Tháng này: 14,767 - Tháng trước: 18,647 Online: 7