Đang trực tuyến: 64
Hôm nay: 77 Hôm qua: 251
Tuần này: 965 Tuần trước: 1,243
Tháng này: 310,329 Tháng trước: 282,523
Tổng lượt truy cập: 3,326,959

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

A+ | A | A-

A+ | A | A-

1. LÃNH ĐẠO VIỆN

Ông Huỳnh Huy Hòa,
Chức vụ: Viện trưởng, Tiến sĩ Kinh tế
* Điện thoại: 0236.3.88.69.68
* Fax: 0236.3840.975
* Email: hoahh@danang.gov.vn

 Ông Đặng Đình Đức
Chức vụ: Phó Viện trưởng, Tiến sĩ Kinh tế
* Điện thoại: 0236.3.656.656, 
* Email: ducdd@danang.gov.vn

2. VĂN PHÒNG VIỆN

Ông Ngô Tấn Hưng 
Chức vụ: Chánh văn phòng
* Điện thoại: 0236.3.839.696.
* Email: hungnt@danang.gov.vn

Bà Trần Thị Vĩnh Nghĩa 
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
* Điện thoại: 0236.3.839.696.
* Email: nghiattv@danang.gov.vn

3. PHÒNG NGHIÊN CỨU KINH TẾ

Ông Nguyễn Việt Quốc 
Chức vụ: Trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.849.140, 
* Email: quocnv@danang.gov.vn

4. PHÒNG NGHIÊN CỨU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ

Bà Bùi Ngọc Như Nguyệt 
Chức vụ: Phụ trách phòng
* Điện thoại: 0236.3.839.191, 
* Email: nguyetbnn@danang.gov.vn

5. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 Bà Võ Thị Phương Ly
Chức vụ: Trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.840.016, 
* Email: lyvtp2@danang.gov.vn

6. TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐÀ NẴNG

 Ông Võ Văn Hoàng 
Chức vụ: Phó Tổng biên tập
* Điện thoại: 0236.3.840.019, 
* Email: hoangvv@danang.gov.vn

7. TRUNG TÂM TƯ VẤN – NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

Ông Lê Minh Nhất Duy
Chức vụ: Giám đốc
* Điện thoại: 0236.3.820.456, 
* Email: duylmn@danang.gov.vn

Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn
Chức vụ: Phó giám đốc
* Điện thoại: 0236.3.820.456, 
* Email: tuannta@danang.gov.vn
 
P. QLKH-HTQT
21/09/2020

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS