Đang trực tuyến: 30
Hôm nay: 89 Hôm qua: 812
Tuần này: 89 Tuần trước: 1,795
Tháng này: 268,329 Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: 3,265,221

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Phú Thái, 
Chức vụ: Viện trưởng, Tiến sĩ kinh tế
* Điện thoại: 0236.840.332
* Fax: 0236.3840.975
* Email: thainp@danang.gov.vn

 

Ông Nguyễn Văn Hùng,
Chức vụ: Phó Viện trưởng, Tiến sĩ Kinh tế
* Điện thoại: 0236.3.839.393
* Fax: 0236.3840.975
* Email: hungnv5@danang.gov.vn

 

Ông Huỳnh Huy Hòa,
Chức vụ: Phó Viện trưởng, Tiến sĩ Kinh tế
* Điện thoại: 0236.3.88.69.68
* Fax: 0236.3840.975
* Email: hoahh@danang.gov.vn

 

1. PHÒNG NGHIÊN CỨU KINH TẾ

 Ông Nguyễn Việt Quốc 
Chức vụ: Trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.849.140, 
* Email: quocnv@danang.gov.vn

 

 Bà Hà Mai Linh Phùng 

Chức vụ: Phó trưởng phòng

* Điện thoại: 0236.3.849.140, 
* Email: phunghml@danang.gov.vn

 

 

2. PHÒNG NGHIÊN CỨU XÃ HỘI & NHÂN VĂN

 Bà Đàm Thị Vân Dung 
Chức vụ: Trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.840.017, 
* Email: dungdtv@danang.gov.vn

 

Bà Lư Thúy Liên 
Chức vụ: Phó trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.840.017, 
* Email: lienlt3@danang.gov.vn

 

3. PHÒNG NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ & CHÍNH SÁCH

 Bà Trần Như Quỳnh 
Chức vụ: Trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.840.018, 
* Email: quynhtn@danang.gov.vn

 

4. PHÒNG NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ

Bà Bùi Ngọc Như Nguyệt 

Chức vụ: Phó trưởng phòng (phụ trách)
* Điện thoại: 0236.3.839.191, 
* Email: nguyetbnn@danang.gov.vn

 

Bà Đinh Thị Hoa Mỹ
Chức vụ: Phó trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.839.191, 
* Email: mydth@danang.gov.vn 

 

 5. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 Bà Võ Thị Phương Ly
Chức vụ: Trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.840.016, 
* Email: lyvtp2@danang.gov.vn

 

6. PHÒNG HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN QUỐC TẾ

 Bà Mai Thị Thanh Hoa 
Chức vụ: Phó trưởng phòng (phụ trách)
* Điện thoại: 0236.3.840.344, 
* Email: hoamtt@danang.gov.vn

 

7. VĂN PHÒNG VIỆN

 Ông Ngô Tấn Hưng 
Chức vụ: Chánh văn phòng
* Điện thoại: 0236.3.839.696.
* Email: hungnt@danang.gov.vn

 

Ông Phạm Quang Khánh
Chức vụ: Phó chánh văn phòng
* Điện thoại: 0236.3.840.332, 
* Email: khanhpq@danang.gov.vn

 

Bà Trần Thị Vĩnh Nghĩa 
Chức vụ: Phó chánh văn phòng
* Điện thoại: 0236.3.840.332, 
* Email: nghiattv@danang.gov.vn

 

8. TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐÀ NẴNG

 Ông Võ Văn Hoàng 
Chức vụ: Phó tổng biên tập
* Điện thoại: 0236.3.840.019, 
* Email: hoangvv@danang.gov.vn

 

9. TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

 Ông Đặng Đình Đức
Chức vụ: Giám đốc
* Điện thoại: 0236.3.656.656, 
* Email: ducdd@danang.gov.vn

 

Ông Lê Minh Nhất Duy
Chức vụ: Phó giám đốc
* Điện thoại: 0236.3.820.456, 
* Email: duylmn@danang.gov.vn

 

Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn
Chức vụ: Phó giám đốc
* Điện thoại: 0236.3.820.456, 
* Email: tuannta@danang.gov.vn

 

Ông Đỗ Công Trung
Chức vụ: Trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.820.456, 
* Email: trungdc1@danang.gov.vn

 

10. TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 Bà Quách Thị Xuân 

Chức vụ: Giám đốc
* Điện thoại: 0236.3.839.345, 
* Email: xuanqt@danang.gov.vn

 Ông Hoàng Văn Long

Chức vụ: Phó giám đốc
* Điện thoại: 0236.3.849.140, 
* Email: longhv@danang.gov.vn

 

03/11/2015

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS