Đang trực tuyến: 118
Hôm nay: 1,015 Hôm qua: 609
Tuần này: 1,624 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 236,153 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,989,064

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu đề tài là nghiên cứu đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị phù hợp góp phần nâng hiệu quả hoạt động của thị trường BĐS trong bối cảnh hiện nay. Để thực hiện mục tiêu đó, đề tài sẽ tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể sau:

- Làm rõ vấn đề lý luận về phát triển thị trường BĐS. Tham khảo kinh nghiệm phát triển thị trường BĐS ở các tỉnh thành trong nước và một số nước trên thế giới.

- Xác định những thuận lợi, khó khăn của việc phát triển thị trường BĐS trong giai đoạn 2004-2014, trong đó tập trung làm rõ vai trò của Nhà nước trong việc quản lý và điều tiết thị trường BĐS tại Đà Nẵng.

- Đề xuất các chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường BĐS tại TP Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có giải pháp mang tính đột phá.

08/07/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS