Đang trực tuyến: 78
Hôm nay: 538 Hôm qua: 1,025
Tuần này: 538 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 235,067 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,987,978

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   Việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng năm 2011 do Viện thực hiện không chỉ được tiến hành tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập mà còn mở rộng thực hiện tại các tổ chức tư nhân được Nhà nước ủy nhiệm cung cấp các dịch vụ công (dịch vụ công chứng, dịch vụ khám bệnh). Do đó, dựa trên kết quả khảo sát có thể phân tích, đối chiếu, so sánh những ưu điểm, hạn chế của chất lượng dịch vụ công được cung ứng giữa các tổ chức công lập và các tổ chức tư nhân được ủy nhiệm; đồng thời đề xuất những giải pháp thích hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ quan, đơn vị của từng loại hình. Bên cạnh đó, công tác khảo sát còn thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với thủ tục nhập học lớp 1 và lớp 6; thực hiện đánh giá, so sánh, xếp hạng mức độ hài lòng của công dân đối với chất lượng cung ứng dịch vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các quận, huyện.

    Một số dịch vụ công trên địa bàn thành phố được khảo sát gồm:
        - Dịch vụ khám bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố;
        - Dịch vụ công chứng tại các Phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp và các Văn phòng công chứng;
        - Thủ tục nhập học cho học sinh lớp 1 tại các trường tiểu học và lớp 6 tại các trường trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố;
        - Khảo sát, so sánh và xếp hạng mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các quận, huyện.
     Tổng số phiếu khảo sát mức độ hài lòng là 4.000 phiếu. Đối tượng khảo sát là công dân đã có giao dịch với các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ công trong năm 2011 theo phạm vi khảo sát đã xác định ở trên.

    Kết quả khảo sát:

    * Những mặt đạt được
- Công tác khảo sát mức độ hài lòng cho thấy sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt mức cao. Trong đó, dịch vụ công chứng đạt tỷ lệ cao nhất với 98,6% đánh giá hài lòng với chất lượng dịch vụ được cung ứng; thủ tục nhập học lớp 1 và lớp 6 là 81,2%; dịch vụ vụ khám bệnh đạt 74,4%.
- Đối với các dịch vụ công đã thực hiện xã hội hóa (dịch vụ khám bệnh, dịch vụ công chứng), nhìn chung sự hài lòng của công dân đối với chất lượng cung ứng dịch vụ tại khu vực tư là cao hơn so với khu vực công. Điều này khẳng định chủ trương xã hội hóa trong cung ứng dịch vụ công là đúng đắn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và cải thiện đời sống nhân dân.
- Ở tất cả các dịch vụ, công dân đều đánh giá cao việc công khai các thủ tục, hồ sơ, các khoản thu, phí, lệ phí liên quan. Điều này thể hiện tính công khai, minh bạch trong cung ứng dịch vụ công, tạo điều kiện chủ động cho công dân trong việc tiếp cận dịch vụ; đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức của nhân dân.
- Trong thời gian gần đây, cơ sở vật chất tại các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ công được tăng cường đáng kể. Đây chính là kết quả từ những nỗ lực của chính quyền thành phố cũng như bản thân các cơ quan, đơn vị. Môi trường làm việc của công chức, bác sỹ, nhân viên y tế, công chứng viên, giáo viên...(gọi chung là công chức, viên chức) cũng như sự thoải mái, hài lòng của công dân khi đến giao dịch, liên hệ công việc được tăng lên đáng kể. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân.
- Đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp liên hệ công việc với công dân nhìn chung được người dân đánh giá cao, cả về năng lực chuyên môn lẫn tác phong, tinh thần làm việc. Hiện tượng gợi ý tiền bồi dưỡng của một số công chức, viên chức tuy còn diễn ra ở một vài nơi, nhưng không phổ biến và cũng được người dân nhìn nhận theo hướng tích cực hơn so với trước (thể hiện ở chỗ người dân chủ động bồi dưỡng cho người giải quyết công việc cho mình vì cảm thấy hài lòng với sự phục vụ đó).
      * Những tồn tại, hạn chế
- Tuy tỷ lệ công dân đánh giá không hài lòng là rất thấp ở tất cả các dịch vụ nhưng kết quả khảo sát ghi nhận được tỷ lệ có ý kiến trung lập (đánh giá ở mức “Bình thường”) còn khá cao; cụ thể, tỷ lệ đánh giá trung lập ở dịch vụ khám bệnh là 21,3%, tỷ lệ ở thủ tục nhập học là 16,7%. Con số này khó phản ánh chính xác những cảm nhận của công dân. Nó có thể là tương đối hài lòng, hoặc có thể là chưa hài lòng nhưng không muốn nói ra vì nhiều lý do. Cần lưu ý là tỷ lệ ý kiến trung lập lớn có thể dự báo được mức độ hài lòng của công dân có thể có những thay đổi lớn trong những đợt khảo sát tới.
- Các thủ tục, hồ sơ, các khoản thu, phí, lệ phí có liên quan được niêm yết công khai nhưng cách thức niêm yết chưa khoa học và thu hút sự chú ý của người dân. Đa số công dân không tự thực hiện việc tra cứu, tìm hiểu thủ tục trước tại nơi niêm yết và thông qua các phương tiện khác (báo, đài, internet...). Trong khi nhu cầu sử dụng dịch vụ công đang tăng lên, số lượng công dân thực hiện giao dịch tại các cơ quan, đơn vị ngày càng lớn. Đây là một phần nguyên nhân khiến công tác giải thích, hướng dẫn công dân có những lúc quá tải và không hiệu quả.
- Mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công chưa được thực hiện tốt. Bên cạnh những khó khăn về kinh phí, một phần nguyên nhân xuất phát từ trình độ công nghệ còn hạn chế của người dân. Mặt khác, các cơ quan cung cấp dịch vụ cũng chưa hướng dẫn cụ thể nhân dân về quy trình truy cập và cách thức sử dụng các tiện ích công nghệ thông tin.
- Đội ngũ công chức, viên chức nhìn chung còn thiếu về số lượng và hạn chế nhất định về khả năng chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc của một bộ phận công chức, viên chức chưa tốt, chưa hết lòng vì nhân dân.

    * Chi tiết: Vui lòng truy cập vào CƠ SỞ DỮ LIỆU hoặc liên hệ Phòng Quản lý khoa học

11/12/2014

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS