Đang trực tuyến: 80
Hôm nay: 541 Hôm qua: 1,025
Tuần này: 541 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 235,070 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,987,981

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

          Năm 2012 là năm thứ ba Viện thực hiện khảo sát mức độ hài lòng theo chỉ đạo của UBND thành phố. Cũng như năm 2011, công tác khảo sát mức độ hài lòng năm 2012 không chỉ được tiến hành tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập mà còn được thực hiện tại các tổ chức tư nhân có cung cấp các dịch vụ công (dịch vụ khám bệnh). Do đó, dựa trên kết quả khảo sát có thể phân tích, đối chiếu, so sánh những ưu điểm, hạn chế của chất lượng dịch vụ công được cung ứng giữa các tổ chức công lập và các tổ chức tư nhân; đồng thời đề xuất những giải pháp thích hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ quan, đơn vị của từng loại hình.

Viện đã tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được thực hiện trên các lĩnh vực, với tổng số phiếu là 5000 phiếu:

(1) Dịch vụ khám bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố;

(2) Thủ tục kê khai và nộp thuế tại Cục thuế thành phố Đà Nẵng và Chi cục thuế các quận, huyện;

(3) Thủ tục bố trí tái định cư cho các hộ thuộc diện di dời, giải tỏa trên địa bàn thành phố;

(4) Các dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các quận, huyện.

           (5) Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại các Chi nhánh của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thành phố Đà Nẵng.

          ** Đánh giá chung về kết quả khảo sát

* Thành công

- Công tác khảo sát mức độ hài lòng cho thấy sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt mức khá cao (tất cả các dịch vụ đều có tỷ lệ tổ chức, công dân đánh giá hài lòng trên 50%). Tỷ lệ cụ thể đối với từng dịch vụ như sau:

+ Dịch vụ khám bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: 64,6%.

+ Thủ tục bố trí tái định cư cho các hộ thuộc diện di dời, giải tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: 54%.

+ Thủ tục kê khai và nộp thuế tại Cục thuế thành phố Đà Nẵng và Chi cục thuế các quận, huyện: 56,4%.

+ Các dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các quận huyện: 95%.

+ Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại các Chi nhánh của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thành phố Đà Nẵng: 64,4%.

- Ở tất cả các dịch vụ, tổ chức, công dân đều đánh giá cao việc công khai, minh bạch các thủ tục, hồ sơ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc tiếp cận dịch vụ, tiết kiệm thời gian, công sức của nhân dân; đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

- Cơ sở vật chất tại các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ công ngày càng được tăng cường. Đây chính là kết quả từ những nỗ lực của chính quyền thành phố cũng như bản thân các cơ quan, đơn vị. Chính vì thế, điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng như sự thoải mái, tiện nghi của tổ chức, công dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc được tăng lên đáng kể. Điều này góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả công việc và sự hài lòng của tổ chức, công dân.

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp giao dịch, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân nhìn chung được đánh giá cao, cả về năng lực chuyên môn lẫn tác phong, tinh thần làm việc.

- Hiện tượng đưa tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuy còn diễn ra ở một vài lĩnh vực (nhiều nhất là thủ tục đất đai và thủ tục bố trí tái định cư), nhưng không phổ biến và cũng được nhìn nhận theo hướng tích cực hơn so với trước (thể hiện ở chỗ tổ chức, công dân chủ động bồi dưỡng cho người giải quyết công việc cho mình vì cảm thấy hài lòng với sự phục vụ đó).

- Các điều kiện để tổ chức, công dân thực hiện góp ý, khiếu nại, tố cáo được đa số tổ chức, công dân đánh giá là thuận tiện, dễ thấy. Tuy nhiên, phần lớn tổ chức, công dân không góp ý, hoặc khiếu nại, tố cáo; nguyên nhân được giải thích là do chất lượng cung ứng dịch vụ tốt hoặc là có những thiếu sót nhưng chưa đến mức phải góp ý hoặc khiếu nại, tố cáo.

- Đối với dịch vụ khám bệnh, nhìn chung sự hài lòng của công dân đối với chất lượng cung ứng dịch vụ tại khu vực tư là cao hơn so với khu vực công. Điều này khẳng định chủ trương xã hội hóa trong cung ứng dịch vụ công là đúng đắn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và cải thiện đời sống nhân dân

* Hạn chế

- Mặc dù tỷ lệ công dân đánh giá không hài lòng là tương đối thấp ở tất cả các dịch vụ (<10%) nhưng kết quả khảo sát ghi nhận được tỷ lệ có ý kiến trung lập (đánh giá ở mức “Bình thường”) còn khá cao. Tỷ lệ đánh giá trung lập đối với các dịch vụ cụ thể như sau: Thủ tục kê khai và nộp thuế (40,9%), thủ tục bố trí tái định cư (37,8%), dịch vụ khám bệnh (31,4%), thủ tục trong lĩnh vực đất đai (30,1%). Điều này cho thấy, nếu các cơ quan, đơn vị tiếp tục cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ công thì mức độ hài lòng của tổ chức, công dân có thể sẽ được nâng cao hơn nữa trong thời gian tới.

               - Khả năng tiếp cận thông tin của tổ chức, công dân qua các kênh chính thức (như tìm hiểu trên website; tại địa điểm niêm yết thủ tục, hồ sơ; hỏi trực tiếp cán bộ, công chức, nhân viên y tế...) có tỷ lệ cao hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ tổ chức, công dân tìm hiểu thông tin qua các kênh không chính thức (hỏi người thân, bạn bè, người môi giới) vẫn còn cao, cụ thể như thủ tục bố trí tái định cư (35,4%), thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (32,4%), dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các quận, huyện (28,8%).

- Mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công chưa đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh những khó khăn về kinh phí, một phần nguyên nhân xuất phát từ công tác tuyên truyền, hướng dẫn chưa hiệu quả của các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ công cũng như từ trình độ và khả năng sử dụng công nghệ thông tin có phần còn hạn chế của công dân.

- Trong quá trình giải quyết công việc, xử lý hồ sơ, thủ tục cho tổ chức, công dân; tỷ lệ cán bộ, công chức được đánh giá là “nhiệt tình” tại một số dịch vụ chưa cao như thủ tục kê khai và nộp thuế (48,9%), thủ tục bố trí tái định cư (57,5%), thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (64,4%).

- Công tác tiếp thu, giải quyết những góp ý, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân ở một số dịch vụ chưa được thực hiện triệt để như như thủ tục kê khai và nộp thuế (66,6% doanh nghiệp đã từng góp ý, khiếu nại, tố cáo trả lời rằng những ý kiến của họ không được tiếp thu, giải quyết hoặc được giải quyết một cách hình thức, không triệt để), thủ tục bố trí tái định cư (62,9%), thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (34,2%).

 

11/12/2014

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS