Đang trực tuyến: 72
Hôm nay: 531 Hôm qua: 1,025
Tuần này: 531 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 235,060 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,987,971

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Năm 2013 đánh dấu là năm thứ năm của sự hợp tác giữa Trung tâm nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) và một số cơ quan thuộc Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam trong việc xây dựng và thực hiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt là PAPI – Viet Nam Governance and Public Administration Performance Index). Đây là công cụ chính sách nhằm đo lường và theo dõi hiệu quả công tác quản trị, điều hành của hệ thống hành chính nhà nước dựa trên trải nghiệm và cảm nhận của người dân. Trong đó, bộ chỉ số này tập trung đánh giá ba quy trình chính sách có mối quan hệ mật thiết với nhau đó là: (1) hoạch định chính sách, (2) thực thi chính sách và (3) giám sát thực thi chính sách.

Tương tự các năm trước, năm 2013 khảo sát PAPI ở Đà Nẵng chủ yếu tập trung vào ba quận Hải Châu, Cẩm Lệ và Liên Chiểu do các cơ quan thực hiện chỉ số PAPI chọn mẫu theo quy trình chọn mẫu khách quan và khoa học, thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Quận Hải Châu được chọn cố định vì đây là quận trung tâm của Đà Nẵng, nơi trụ sở chính của UBND thành phố Đà Nẵng đóng. Năm 2013 vị trí xếp hạng PAPI của thành phố Đà Nẵng vẫn giữ vững vị trí thứ 2 như năm 2012 sau Quảng Bình khi xét điểm trung bình (khoảng tin cậy 95%).
Tuy vị trí không thay đổi nhưng so với kết quả năm 2012 thì Đà Nẵng có 4 trong 6 trục nội dung giảm điểm, trong đó chỉ có trục nội dung về công khai minh bạch không có nội dung thành phần nào giảm điểm so với năm 2012. Trục nội dung giảm điểm mạnh nhất phải đề cập đến là trục về kiểm soát tham nhũng (-0,29) và cung ứng dịch vụ công (-0,28). Trong đó, nội dung thành phần giảm điểm mạnh so với năm 2012 và tụt hạng nhiều khi so sánh với 63 tỉnh thành trên toàn quốc bao gồm (1) cơ hội tham gia (-0,21 và vị trí 55/63); (2) kiểm soát tham nhũng trong chính quyền cơ sở (-0,2 và vị trí 39/63); và đặc biệt nội dung về giáo dục tiểu học (-0,42 và vị trí 62/63). Một vài nội dung thành phần khác còn lại cũng giảm điểm so với năm 2012 bao gồm tri thức công dân, đóng góp tự nguyện (trục nội dung về tham gia của người dân ở cấp cơ sở); Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư công cộng (trục nội dung về trách nhiệm giải trình với người dân); Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công, công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực nhà nước (trục nội dung kiểm soát tham nhũng); Dịch vụ chứng thực, xác nhận, thủ tục hành chính cấp xã/phường (trục nội dung về thủ tục hành chính công);
 
* Chi tiết: Vui lòng truy cập vào CƠ SỞ DỮ LIỆU hoặc liên hệ Phòng Quản lý khoa học*
* Phòng QLKH*

 

19/12/2014

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS