Đang trực tuyến: 26
Hôm nay: 79 Hôm qua: 191
Tuần này: 997 Tuần trước: 1,638
Tháng này: 335,728 Tháng trước: 329,286
Tổng lượt truy cập: 3,336,887

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

A+ | A | A-

A+ | A | A-

Hội đồng khoa học Viện là tổ chức tư vấn giúp Lãnh đạo Viện trong việc: 

- Xác định chiến lược và đề ra những chủ trương lớn trong nghiên cứu khoa học; Xác định quy mô và các bước phát triển của Viện; Đề ra các hướng ưu tiên, các hướng mũi nhọn trong nghiên cứu khoa học của Viện. 

- Thông qua kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm của Viện, bao gồm cả vấn đề hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước.

- Xét duyệt đề cương nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu cấp nhà nước và cấp Thành phố để Lãnh đạo Viện quyết định. Nêu yêu cầu đối với những nhiệm vụ, nội dung cần nghiên cứu để các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Viện thực hiện.

- Đánh giá về mặt khoa học các công trình, các đề tài nghiên cứu, các đề án của Viện trình Lãnh đạo Thành phố, các Cơ quan quản lý Nhà nước.

- Tham mưu trong việc thành lập mới các đơn vị trực thuộc Viện.

- Đề nghị khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc thuộc phạm vi quyền hạn của Viện:

 

18/06/2014

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS