Đang trực tuyến: 33
Hôm nay: 86 Hôm qua: 191
Tuần này: 1,004 Tuần trước: 1,638
Tháng này: 335,735 Tháng trước: 329,286
Tổng lượt truy cập: 3,336,894

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

A+ | A | A-

A+ | A | A-

 P.QLKH. DISED: Liên kết tải file đầy đủ 

 
MỤC LỤC:
LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN LOGISTICS MIỀN TRUNG
2. Liên kết thu hút đầu tư xây dựng hệ thống và trung tâm logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Bùi Tất Thắng
8. Giải pháp phát triển hệ thống các trung tâm logistics ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Phạm Quang Trung - Nguyễn Minh Ngọc
17. Phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành logistics cho vùng duyên hải miền Trung, Trần Văn Nam
23. Sự tác động của dịch vụ logistics đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu - Nghiên cứu tại Đà Nẵng, Nguyễn Trường Sơn - Trần Như Thiên Mỵ
30. Phát triển dịch vụ logistics trên Hành lang kinh tế Đông Tây, Nguyễn Thị Minh Hòa - Trương Tấn Quân
 
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
37. Chuyện chiếc ấn truyền quốc của nhà Nguyễn, Võ Hương An
42. Tri thức dân gian của ngư dân Đà Nẵng, Đinh Thị Trang
48. Chính sách cứu nạn trên biển của nhà Nguyễn đối với người nước ngoài dưới thời vua Gia Long (1802 - 1820) và Minh Mạng (1820 - 1841), Phạm Thị Thơm
57. Những vị thần biển được thờ/tôn sùng tại các đình làng, lăng, miếu ở Hội An, Trần Văn An
 
VĂN BẢN

MỚI TINTỨC- SỰ KIỆN

 

 

14/12/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS