Đang trực tuyến: 84
Hôm nay: 546 Hôm qua: 1,025
Tuần này: 546 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 235,075 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,987,986

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

1. Chương trình "Các sứ giả thanh niên Australia vì sự phát triển"
Tháng 11/2010, Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng (Viện) đã tiếp nhận một tình nguyện viên nước ngoài thuộc Chương trình Các sứ giả thanh niên Australia vì sự phát triển, Ông Adi Smith – tình nguyện viên người Úc, cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ học và Tâm lý học đến làm việc tại Viện từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011.
Ngoài các hoạt động tư vấn, tham gia biên tập các bài báo tiếng Anh, ông Adi Smith đã cùng với Viện phối hợp, tổ chức các lớp kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bao gồm các lớp:
              - Kỹ năng giao tiếp nơi công sở;
              - Giao tiếp, giao thoa văn hóa;
              - Kỹ năng viết thư phúc đáp bằng tiếng Anh;
              - Kỹ năng viết bài đăng trên trang Web;
              - Các thủ tục đăng ký học bổng du học;
              - Kỹ năng thuyết trình;
              - Trao đổi kinh nghiệm, tiến hành khảo sát xã hội học.
 
2. Chương trình Tình nguyện viên của KOICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc)
Ông Jung Yun Pil, tình nguyện viên của tổ chức KOICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc) đã đến làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng (DISED) trong thời gian 1,5 năm, kể từ tháng 12/2012. Ông Jung Yun Pil là Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp và có 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.
Trong thời gian hoạt động tình nguyện tại Viện, ông Jung Yun Pil đã hỗ trợ giúp Viện tìm kiếm dự án nhằm phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, cụ thể là dự án "Hỗ trợ sản xuất nấm ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng". Dự án với tổng vốn tài trợ từ KOICA là $48,400. Kết quả của dự án là đã xây dựng Nhà sản xuất nấm tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Nấm đã được xác định là sản phẩm nông nghiệp ưu tiên tại Việt Nam và tại Đà Nẵng nói riêng. Tuy nhiên, do kiến thức, vốn, cơ sở vật chất và công tác đào tạo của HTX nấm Hòa Vang vẫn còn hạn chế, người nông dân phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình sản xuất. Dự án thành công đã có thể hỗ trợ các cơ sở sản xuất nấm và kiến thức cho nông dân địa phương.
 
*Phòng QLKH*

 

22/09/2014

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS