Đang trực tuyến: 85
Hôm nay: 547 Hôm qua: 1,025
Tuần này: 547 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 235,076 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,987,987

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

     Để hội nhập sâu hơn vào mạng lưới nghiên cứu toàn cầu, DISED đã nỗ lực tìm kiếm các cơ hội hợp tác thông qua các dự án quốc tế. từ năm 2012, DISED đã hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế để thực hiện các chương trình, dự án sau:
   - Hợp tác với Chương trình “Các sứ giả thanh niên Australia vì sự phát triển”, đăng ký tình nguyện viên nước ngoài về làm việc tại Viện và giảng dạy 07 lớp kỹ năng mềm
   - Phối hợp với tổ chức Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-HABITAT) tại Việt Nam tổ chức khóa 03 đào tạo quốc tế về “Lãnh đạo học về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội”, “Tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững” và “Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa trên bản đồ” cho cán bộ chủ chốt các sở, ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
   - Phối hợp với UN-Habitat và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) triển khai nghiên cứu “Chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng hướng tới tăng trưởng xanh(CDS)”
   - Phối hợp với Viện Nghiên cứu Seoul thực hiện dự án nghiên cứu “Chiến lược Quy hoạch đô thị vì sự phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng”
* Phòng QLKH*
15/09/2014

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS