Đang trực tuyến: 83
Hôm nay: 131 Hôm qua: 437
Tuần này: 2,861 Tuần trước: 3,899
Tháng này: 224,435 Tháng trước: 215,540
Tổng lượt truy cập: 3,042,789

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Quốc tế
- Viện Nghiên cứu Kinh tế Việt Nam tại Nhật (Tokyo, Nhật Bản);
- Học viện Năng lực cạnh tranh châu Á (Singapore),
- Chương trình Định cư Con người Liên hợp quốc tại Việt Nam (UN-Habitat)
- Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh toàn cầu tại Hàn Quốc (GGGI)
- Viện Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc (KIET)
- Viện Nghiên cứu Seoul (SI)

- Viện Cạnh tranh châu Á (Singapore)
- Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Cộng hòa Liên bang Đức (GIZ)
- Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Hàn Quốc (KOICA)
- Đại học Portland, Hoa Kỳ (PSU)

- Eight-Japan Engineering Consultants Inc. (EJEC)

- Viện Quy hoạch Vật thể Cuba (IPF)

- Đại học Kyushu, Nhật Bản (KU)

- Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc (SKU)

Trong nước
- Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội 
- Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh
- Viện Kinh tế - Xã hội Tp Cần Thơ

- Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Bình Định
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, Việt Nam)

- Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
- Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Hà Nội, Việt Nam),
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Hà Nội, Việt Nam),
- Học viện Hành chính quốc gia (Hà Nội, Việt Nam).

 

* Phòng QLKH*
 

03/06/2014

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS